woensdag, februari 10, 2016

Inspiration Wednesday - #13

A new spread in my Inspiration Wednesday art journal.
Weer een spread klaar in mijn Inspiration Wednesday art journal.

Background was done with gesso and acrylic paints.
Voor de achtergrond gebruikte ik gesso en acrylverf.

I was not brave enough to use black spray ink, as Donna Downey did, instead I used these stencils with black gesso.
In plaats van met zwarte spray inkt te werken zoals Donna Downey, gebruikte ik zwarte gesso met deze stencils.


A Neocolor crayon was used to add shadow.
Met een Neocolor krijtje schaduw aangebracht.


I used:
White Gesso:  Talens Amsterdam
Black Gesso:  Ranger
Stencils:  Donna Downey DD-042 Dandelion Pods;  TheCraftersWorkshop Mini Garden Gate
Acrylic Paint:  Golden Primary Cyan;  Paper Artsy Bora Bora
Winsor & Newton Acrylic Matt Medium
Archival Inkpad Jet Black
Stamp:  Donna DowneyDD-928A Create to Breathe
NeocolorsII Black

dinsdag, februari 09, 2016

Interlocking Hearts

Pattern stamping with hand carved stamps.
Een patroon gestempeld met hartenstempels.

Interlocking stamps and Archival inks
Positief/negatief stempels en Archival inkten.

maandag, februari 08, 2016

Perfect Handcut Tags

I love making tags.  Although I own several dies to cut tags, I often cut them using a ruler and craft knife.  Here are a few simple tips to get a perfect handcut tag.

Ik hou ervan om labels te maken.  Alhoewel ik daarvoor enkele stanzen heb, snijd ik ze toch vaak gewoon met behulp van een snijlat en hobbymes.  Een paar eenvoudige tips om ze perfect te snijden:

It is not easy to get both top corners even.  I used to make a paper template, to cut the corners, but always lost it.  Lately I started using one of Tim's layering stencils, and just cut off the triangles in the corners.
Het is niet makkelijk om de hoekjes bovenaan gelijk te snijden.  Vroeger maakte ik daarvoor een papieren malletje, maar dat was telkens zoek als ik het nodig had.  De laatste tijd gebruik ik één van Tim's layering stencils, makkelijk om met een schaar de driehoekjes weg te knippen.

Then I use my cutting mat to mark the centre of the tag.
Het midden aanduiden, dat gaat makkelijk op de snijmat.

Punch a hole.

Het gaatje ponsen.

To make the reinforcement ring, punch a hole in the cardstock of your choice.  Use the same punch as before.
Om het verstevigingsringetje te maken pons je een gaatje in het gewenste kaartkarton.  Gebruik daarvoor weer dezelfde pons als daarnet voor het label.

Use a circle punch to cut out the ring.  Mine is about 1/2"
Pons het ringetje uit met een cirkelpons.  Deze hier is 12 mm.


I hope my tips are helpful.
Misschien heb je iets aan deze tips.

zondag, februari 07, 2016

Sunday Scraps - 346

 Here's a notepad I made today.
Een klein notaboekje gemaakt vandaag.

 A sheet of paper, that what used as a palette when I was working in my art journal, was used to decorate the covers.  I over stamped it with Darkroom Door's Dots Background stamp, using Distress Paints.  The Polka Dots Texture stamps was stamped with black Archival ink.

 Een vel papier, dat ik de voorbije week gebruikte als palet toen ik in mijn art journal werkte, is als achtergrond gebruikt.  Ik stempelde er de Dots Background van Darkroom Door overheen met Distress Paints, en de Polka Dots Texture stempel met zwarte Archival inkt.

 The corrugated cardboard and pages were in my stash.  I used bookbinding glue to adhere the stamped paper to the cardboard.  Used my Bind-it-All to punch the holes and turn it into a notepad.
Het ribkarton en blaadjes komen uit mijn voorraad (overschot van een eerder gemaakt boekje).  Met boekbinderslijm het bestempelde papier op het ribkarton geplakt, en de Bind-it-All nog eens uit de kast gehaald om er dit boekje mee te maken.

Scraps!

I used:
Darkroom Door stamps:  Dots Background,  Polka Dots Texture
Distress Paints:  Candied Apple,  Salty Ocean
Archival Inkpad Jet Black
Bind-it-All machine

Have a great Sunday!
Fijne zondag.

*****

More bind-it-all projects HERE
Meer bind-it-all projecten kan je HIER zien.

zaterdag, februari 06, 2016

Black & White - 272

 Chalkboard look on this ATC.
Schoolbord-effect op deze ATC.

I used:
Darkroom Door stamps sets:  Poppies, Full Bloom Vol 2
Colorbox Pigment Ink Frost White

vrijdag, februari 05, 2016

Good Luck!

 Bright colors on this quick card.

Een eenvoudig kaartje, gestempeld met frisse kleuren.

 Archival Inkpads

 Matching tape.
Bijpassende tape.


I used:
Darkroom Door stamps:  Etched Flowers set,  Simple Sayings set
Archival Inkpads:  Aquamarine, Saffron, Potting Soil
Tape
Joycrafts kraft cardstock
Enamel dots
WeRMemoryKeepers Corner Chomper

donderdag, februari 04, 2016

Tag - Roses

 The background on this tag was painted with diluted Distress Paint Broken China.  Then I used black gesso and a stencil to sponge the roses.  
De achtergrond van dit label kreeg een laagje verdunde Distress Paint Broken China.  Daarna met zwarte gesso en een stencil de roosjes gesponst.

 The Darkroom Door rose was stamped with Archival Ink and cut out.
De Darkroom Door roos werd met zwarte Archival inkt gestempeld, daarna uitgeknipt.

Finished off with ribbon.
Met een mooi lintje afgewerkt.


I used:
Darkroom Door stamps set:  Full Bloom Vol 1
Archival Inkpad Jet Black
Distress Paint Broken China
Tim Holtz Layering Stencil Scribbles
Ranger Black Gesso